Ostatné služby

Činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov

Naše služby, týkajúce sa poradenstva sú na vysokej odbornej a technickej úrovni. Pri tejto činnosti využívame celkový pohľad na spoločnosť cestou priaznivého funkčného posúdenia v súvislosti s celkovým priebehom cash-flow od tvorby hotovosti cez koncentráciu až po samotné čerpanie.


Obstaranie veci a zriaďovanie záležitosti iných podnikateľských subjektov

V tejto časti našich služieb máme záujem a sme schopní zabezpečiť predovšetkým zriadenie nového podnikateľského subjektu na Slovensku, ale v prípade potreby i jeho likvidáciu.


Máte záujem o ďalšie administratívne služby? Kontaktujte nás.


Naše ďalšie služby

Audítorské služby

Služby pre firmy, ktorí audit musia mať zo zákona, ale aj pre firmy, ktoré sa pre audit rozhodnú samy
Ukáž viac


Daňové poradenstvo

Nezamotajte sa v spleti zákonov. Využite naše daňové poradenstvo, plánovanie a optimalizáciu hospodárskeho výsledku
Ukáž viac


Účtovníctvo

Komplexné služby v oblasti vedenej účtovnej evidencie, ktorej súčasťou je aj vedenie miezd a personalistika
Ukáž viac