Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo vykonáva konateľ spoločnosti na základe osvedčenia číslo 229/2004 vydaného Slovenskou komorou daňových poradcov, ako fyzická osoba.


Daňové poradenstvo

I keď dochádza neustále k legislatívnym zmenám v daňovej oblasti, naša spoločnosť je schopná, vzhľadom na širokú škálu kapacitných možností, poskytnúť daňové poradenstvo z celej daňovej legislatívy. S otázkami z daňovej oblasti sa môže na našu spoločnosť obrátiť klient kedykoľvek, pričom písomná odpoveď bude doručená v dohodnutom čase.


Príprava daňového priznania

Poradenstvo a asistencia pri spracovaní priznania k dani z príjmu a dohoda o daňovom zatupovaní pred úradnými orgánmi je celoročný proces, ktorého sa zúčastňujú jednak naši pracovníci, jednak pracovníci z konkrétnych spoločností. Naším cieľom je dosiahnuť stav, v ktorom klient vyhovie všetkým príslušným daňovým a právnym predpisom, aby dane boli včas zaplatené a predišlo sa tak penalizácii a tým i nepriaznivým dopadom na disponibilný zisk.


Zastupovanie pred správcom dane

Konateľ zastupuje klienta v rozsahu stanovenom na základe plnej moci pred správcom dane, resp. na živnostenskom úrade a iných úradoch štátnej moci správy. Zabezpečuje všetky úkony, ku ktorým je splnomocnený osobne, v prípade potreby elektronicky.

Naše ďalšie služby

Audítorské služby

Služby pre firmy, ktorí audit musia mať zo zákona, ale aj pre firmy, ktoré sa pre audit rozhodnú samy
Ukáž viac


Účtovníctvo

Komplexné služby v oblasti vedenej účtovnej evidencie, ktorej súčasťou je aj vedenie miezd a personalistika
Ukáž viac


Ostatné

Potrebujete činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, hľadáte odborníka na obstaranie veci?
Ukáž viac

Máte záujem o daňové poradenstvo? Informujte sa