Audítorstvo Zabezpečíme audity, štatutárne audity
a ocenenie značky
Objednajte sa
Daňové poradenstvo Vy sa venujte podnikaniu, my sa postaráme o optimalizáciu
hospodárskeho výsledku a daňové priznanie
Chcem vedieť viac
Účtovníctvo Jednoduché a podvojné účtovníctvo, ako aj spracovanie miezd nechajte na nás Mám záujem

Vitajte

Audit Slovakia Trenčín, s.r.o., bola založená v roku 1993 ako spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou. Naša spoločnosť pôsobila na Slovensku ako jedna z prvých audítorských spoločností a bola zapísaná do zoznamu audítorov ako právnická osoba pod evidenčným číslom 15. Konateľ spoločnosti, Ing. Ernest Juriga je členom Slovenskej komory daňových poradcov od roku 1993 a členom Slovenskej komory audítorov od roku 1990. Od roku 1997 konateľ spoločnosti vykonáva súdnoznaleckú činnosť v odbore ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo.

Audity

Služby pre firmy, ktoré audit musia mať zo zákona, ale aj pre firmy, ktoré sa pre audit rozhodnú samy
Ukáž viac

Dane

Nezamotajte sa v spleti zákonov. Využite naše daňové poradenstvo, plánovanie a optimalizáciu hospodárskeho výsledku
Ukáž viac

Účtovníctvo

Komplexné služby v oblasti vedenej účtovnej evidencie, ktorej súčasťou je aj vedenie miezd a personalistika
Ukáž viac

Ostatné

Potrebujete činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov, hľadáte odborníka na obstaranie veci?
Ukáž viac

Vyberte a objednajte si službu